Ukázka administrace

Ovládání hostingu pomocí naší administrace je jednoduché a intuitivní. Používáme unikátní systém vyvinutý přímo na míru pro náš hosting. S naší administrací nastavíte jednoduše cokoli a kdykoli.

Přehled plateb je přístupný z menu Hlavní menu → Platby. V této části naleznete seznam všech vystavených výzev k platbě a případně vystavený daňový doklad ve formátu PDF, který si můžete stáhnout nebo vytisknout.

U každé výzvy je rovněž uveden stav platby a údaje potřebné k úhradě (číslo účtu, variabilní symbol a neuhrazená částka).

FTP účty můžete vytvářet, mazat nebo editovat. Provedené změny se projeví ihned.

Seznam FTP účtů

U každého hostingu můžete zobrazit seznam všech FTP účtů spolu se základními informacemi, jako je cílový adresář (relativně ke kořenovému adresáři hostingu), uživatelské jméno a název serveru pro připojení. Existující účty můžete rovněž editovat, smazat nebo založit nový.

Založení nového FTP účtu

Pro založení nového FTP účtu klikněte na odkaz Založit nový FTP účet v seznamu FTP účtů pro daný hosting a vyplňte formulář.

Uživatelské jméno (login) je prefixováno, umožňuje nám to udržovat v FTP účtech větší pořádek. Cílový adresář můžete určit do libovolného podadresáře relativně od kořene hostingu. Pokud si nejste jisti, můžete použít procházení (tlačítko Vyber).

Doporučujeme omezit přístup na FTP učet pouze z Vámi definovaných IP adres nebo rozsahů. Zabráníte tak případnému zneužití Vašeho účtu. Uvést můžete čárkou oddělené jednotlivé IP adresy nebo celé rozsahy.

Administrace Vám umožňuje kompletní správu mailových schránek. Schránky můžete vytvářet, nastavovat nebo mazat.

Založení nové mailové schránky

V seznamu mailových schránek pro vybranou doménu klikněte na Nová emailová schránka. Zobrazí se Vám formulář, ve kterém vyplníte údaje o mailové schránce.

V administraci můžete vytvořit alias na Vaší doméně pro libovolnou schránku, která nemusí být nutně provozována na Vašem hostingu. Můžete tak vytvořit alias například pro maily na doméně seznam.cz.

Nový alias

Vyberte v menu pro daný hosting: nazevdomeny.cz → Mailové aliasy → Nový alias. Zobrazí se formulář, ve kterém vyplňte údaje nezbytné pro vytvoření aliasu.

Do správy databází se dostanete skrz položku menu MySQL databáze. Zobrazí se Vám přehled databází na daném hostingu. Databáze můžete vytvářet, mazat nebo změnit heslo.

Nová databáze

Klikněte na odkaz Vytvořit novou databázi. Zobrazí se Vám formulář, ve kterém vyplníte údaje potřebné pro vytvoření nové databáze.

Do správy webových subdomén se dostanete prostřednictvím menu hostingu: domena.cz → Subdomény. Můžete zde smazat a upravit stávající nebo založit novou. Ve výchozím nastavení je vytvořen web pouze pro hlavní doménu a je nasměrován do adresáře domena.cz/www.

Nová subdoména

Založení subdomény se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku vyberete název a zaškrtnete, jestli chcete také variantu s www, tedy například zakládáte-li subdomény forum.domena.cz, jestli chcete také www.forum.domena.cz.

V dalším kroku vyberete, kam má subdoména směřovat. Předvyplněna je cesta dle šablony domena.cz/subdomena. Doména však může směřovat do libovolného adresáře (pokud neexistuje, vytvoří se), například do adresáře public, jak je typické pro některé MVC frameworky.

Administrace Vám umožní přehlednou a jednoduchou správu DNS záznamů domény. Do správy DNS záznamů se dostanete přes menu výběrem domena.cz → DNS záznamy. Zobrazí se Vám přehled všech DNS záznamů pro vybranou doménu. Záznamy lze intuitivně upravovat, mazat nebo editovat.

PHP lze nastavovat odděleně pro každou doménu na hostingu. Můžete si zde vybrat verzi PHP:

A další základní volby PHP. Pokud potřebujete nastavit jinou volbu, která v administraci není uvedena, kontaktujte naši technickou podporu, rádi Vám pomůžeme.