Textpattern

Náš webhosting je plně přizpůsoben pro provoz redakčního systému Textpattern. Demo stránku naleznete na adrese http://textpattern.hostujto.cz.

Instalace

Stáhněte poslední verzi redakčního systému z oficiálního webu http://www.textpattern.com/. Stáhnutý soubor si rozbalte na počítači a nahrajte přes FTP na server. Naše ukázková aplikace poběží na adrese textpattern.hostujto.cz, proto ji nahraji do adresáře hostujto.cz/textpattern. Nezapomeneme rovněž vytvořit příslušnou subdoménu v administraci.

Instalaci zahájíme zadáním adresy aplikace do prohlížeče. V našem ukázkovém případě to je textpattern.hostujto.cz/setup.

V prvním kroku vybereme jazyk, zvolíme Čeština.

Daším krokem je zadání informací o databázi. V administraci vytvoříme novou MySQL databázi, v našem ukázkovém případě se bude jmenovat h3_tpattern. Potvrdíme a instalace nás vyzve k tomu, abychom ručně vytvořili soubor config.php, to provedeme a potvrdíme.

Zadáme základní údaje o sobě, čímž je instalace dokončena.