Drupal

Náš hosting je plně připraven pro provoz redakčního systému Drupal. Demo stránku naleznete na http://drupal.hostujto.cz/.

Instalace

Stáhněte si poslední verzi redakčního systému z https://drupal.org/download. Soubor si rozbalte na počítači a nahrajte na server. V našem případě budeme Drupal provozovat na adrese drupal.hostujto.cz, proto jej nahraji do hostujto.cz/drupal. Nezapomeneme vytvořit příslušnou subdoménu.

Po otevření adresy, v našem ukázkovém případě drupal.hostujto.cz se zobrazí chybová zpráva Internal Server Error. Než budeme kokračovat, je třeba drobně upravit soubor .htaccess. Změňte řádku, která onsahuje Options +FollowSymLinks na #Options +FollowSymLinks nebo řádek smažte. Otevřete opět adresu instalátoru, v našem případě drupal.hostujto.cz. Zobrazí se první krok instalace.

Vyberte typ instalace a klikněte na pokračovat.

V dalším kroku vyberte jazyk, češtinu můžete nahrát až po dokončení instalace. Dalším krokem je nastavení databáze. Vytvořte si novou databázi v administraci, v našem ukázkovém případě se bude jmenovat h3_drupal. Jako znakovou sadu doporučujeme zvolit utf8.

Instalace může chvíli trvat. V dalším kroku nastavte základní informace o své stránce.

Tímto je Vaše instalace redakčního systému Drupal kompletní.